មុនទិញឡានមួយទឹក យ៉ាងហោចណាស់ក៏គួរដឹងប្រភពឡានធំៗទាំងនេះដែរ I Advan Auto

ឡានមួយទឹកនៅស្រុកខ្មែរបច្ចុប្បន្នមានច្រើនទម្រង់ ដូចជាមួយទឹកនៅស្អាតសំណុំដើម មួយទឹកបុកប៉ះតិចតួចយកមកជួសជុល ឡានកាត់ត និងឡានអេតចាយជាដើមកាប់សាច់ជាដើម

តើអ្នកដឹងទេថា ឡានទាំងនោះមានប្រភពមកពីណា?

សម្រាប់ចម្ងល់ឬសំណូមពរផ្សេង សូម Follow និងឆាតទៅផេក Advan Auto …ពួកយើងនឹងរងចាំឆ្លើយគ្រប់សំណួររបស់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នា
សម្រាប់ចំណេះដឹង និងវីដេអូ Collection ល្អ សូម Subscribe YouTube Channel Advan Auto អរគុណ!

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.