ដំនើរផ្សងព្រេងជាមួយ Ford Adventure ទៅ​ប៉ាតាយា​ I Advan Auto

ដំនើរផ្សងព្រេងជាមួយ Ford Adventure ទៅកាន់​ប៉ាតាយា ប្រទេសថៃ
សូមអរគុណទៅដល់ LINE-X Cambodia​ជា​ Main Sponsor ក្នុងវីដេអូមួយនេះ​

#AdvanAuto #LineXCambodia #FordAdventure

Website : www.advan-auto.com
Facebook: https://www.facebook.com/AdvanAutoKH/

សម្រាប់ចម្ងល់ឬសំណូមពរផ្សេង សូម Follow និងឆាតទៅផេក Advan Auto …ពួកយើងនឹងរងចាំឆ្លើយគ្រប់សំណួររបស់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នា
សម្រាប់ចំណេះដឹង និងវីដេអូ Collection ល្អ សូម Subscribe YouTube Channel Advan Auto អរគុណ!

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.